TATAREK RT09 PID DUO RETORTA Regulátor teploty kotle

Mikroprocesorový regulátor teploty pro kotle ÚT s podavačem ... více

Identifikátor produktu: 46020060
Cena dopravy: 130 Kč
Skladem 1 ks
4 348 Kč
3 593 Kč bez DPH
Držitel certifikátu kvality
Bezpečná platba kartou
Více než 10 let zkušeností v oboru

TATAREK RT09 PID DUO RETORTA Regulátor teploty kotle

Řídicí jednotka RT-09 PID Tatarek je vysoce kvalitní regulátor s algoritmem PID, displejem LCD a možností připojení pokojového panelu kteréhokoli výrobce. Je rovněž vybaven výstupem pro firemní domácí panel SP1 s monitorováním provozu kotle a časovými úseky pro regulaci teploty vzduchu v místnosti.
PID znamená typ regulátoru, který zohledňuje vliv chyby regulace (poměrný člen – Proporcional), jeho historie, tzn. integrální člen (Integral) a četnost jeho změn – derivační člen (Derivative). Proto se k označení používá anglická zkratka PID.
V případě topných kotlů dosahujeme teoreticky nejlepších výsledků, pokud proces hoření probíhá kontinuálně s volbou směsi palivo-vzduch, která umožňuje úplné spalování. Tedy, řídicí jednotka má poskytnout možnost plynulé regulace výkonu a přizpůsobit výkon aktuálním potřebám topného systému. Na základě analýzy tendence změn teploty regulátor RT-09 PID upravuje svoje nastavení a usiluje tak o dosažení tzv. rovnovážného bodu.
Regulátor řídí instalaci ÚT nebo TUV s kotlem vybaveným šnekovým nebo pístovým podavačem paliva, ve kterém se změnou podávání paliva mění teplota kotle. Zlepšený algoritmus provozu PID umožňuje provoz s automatickou modulací výkonu kotle, vytváří se množství tepla, které je požadováno, díky čemu je proces hoření rovnoměrný (nedochází k žádným náhlým změnám teploty v topeništi a komíně), účinnější a zaručující delší životnost topné instalace.

- RT-09 PID řídí provoz ventilátoru, oběhového čerpadla ÚT a plnicího čerpadla TUV (užitková voda),
- RT-09 PID je vybavený hodinami, které umožňují automatickou změnu nastavení v různých časových úsecích dne,
- RT-09 PID může spolupracovat s libovolným pokojovým termostatem nebo dálkovým ovládáním značky Tatarek,
- RT-09 PID si sám volí množství paliva, výkon ventilátoru je však třeba zvolit manuálně k dané kvalitě uhlí pro okamžik podávání paliva a pro provoz bez podávání paliva.
V případě připojení pokojového termostatu libovolného typu vybaveného reléovým beznapěťovým výstupem je princip provozu následující: Po dosažení nastavené teploty vzduchu v místnosti signál z termostatu sníží nastavenou teplotu kotle na hodnotu parametru 14, servisně 50 °C (teplota je programovatelná v rozsahu 25–85 °C s výhradou, že parametr musí být vyšší než teplota vypnutí regulátoru), je rovněž iniciován cyklický provoz čerpadla ÚT (programovatelný parametr č. 41), implicitně čerpadlo pracuje 30 sekund (nepřetržitá doba provozu) s přestávkou 4 minuty (rozsah přestávky 1–30 minut).


Řídicí jednotka má 4 úrovně řízení, což podstatně usnadňuje práci osobám, které nejsou obeznámeny s obsluhou elektronických zařízení.
Úroveň 0, tzn. nejsou dostupné žádné parametry,
Úroveň 1, to jsou vybrané, nejčastěji používané parametry, tzn.:
a) Doba zapnutí podavače v cyklu práce a přestávky,
b) Teplota vypnutí čerpadla TUV,
c) Priorita TUV, rozsah VYP/ZAP/LÉTO, Režim LÉTO to je pouze provoz plnicího čerpadla TUV.

Úroveň 2, to jsou parametry spojené s nastavením časových úseků.
Jsou čtyři časové úseky. Časový úsek 0 neboli tzv. nulový časový úsek je základním nastavením kotle.
Úroveň 3, vyžaduje přístup k parametrům konfigurace. Přístup na tuto úroveň vyžaduje důkladné prostudování provozních instrukcí řídicí jednotky. Umožňuje přesné přizpůsobení činnosti řídicí jednotky potřebám dané instalace.


Základní technické parametry

Napájení 230 V/50 Hz
Příkon bez zatížení 10 W
Maximální spínací výkon 1400 W
Provozní podmínky 0 °C–55 °C,
vlhkost 10–80 %
bez kondenzace
Stupeň krytí IP30
Výstup řízení podavače 3 A/230 VAC
Výstup řízení ventilátoru 1 A/230 VAC plynulá regulace otáček
Výstup řízení oběh. čerpadla ÚT 1 A/230 VAC
Výstup pro řízení plnicího čerpadla TUV 1 A/230 VAC
Bezpečnostní termostat kotle Bimetalický 95 °C
Bezpečnostní termostat podavače Bimetalický 90 °C
Snímač teploty kotle KTY81 (0...+100 °C)
Snímač teploty zásobníku TUV KTY81 (0...+100 °C)
Přesnost měření teploty 2 °C
Rozlišení měření teploty 0,5 °C
Počet časových úseků 4


Výhradní dovozce pro ČR: MBTerm-krby s.r.o.

Parametry

Diskuze

Máte dotaz, pochvalu či připomínku?
Diskutujte o tomto produktu.

Denis Šilhánek (Třinec) 15. 6. 2020 14:05:47

Dobrý den, testovací komentář k produktu. Hezký den,

- Testovací odpověď