Certifikáty kvality QMS ISO 9001

 Dne 13.5.2011 společnost MBTerm-krby s.r.o. získala po náročných auditech certifikát systému mamagementu kvality QMS ISO 9001.

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DLE ISO 9001

Název normy

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti

Charakteristika normy

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2009 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a k přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.

Přínosy zavedeného systému

 • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti.
 • Zvýšení hodnoty organizace.
 • Zlepšení image organizace.
 • Snížení organizačních nákladů.
 • Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních.
 • Zvýšení exportních možností.
 • Efektivnější alokace zdrojů.
 • Aplikace principu neustálého zlepšování.
 • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod.
 • Zvýšená ochrana dat a informací.
 • Lepší interní komunikace.
 • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
 •