Jak vybrat krb?

Co je vhodné vědět před výběrem krbové vložky

Před tím, než si vyberete vhodnou krbovou vložku,je dobré se zamyslet nad několika otázkami. Ta hlavní je, k jakému účelu chceme krb mít.

Pokud bude krb sloužit většinou jako estetický doplněk, je zbytečné použití krbové vložky vyšší třídy a zatěžovat se detaily jako sekundární spalování, nejvyšší účinnost, dokonalá těsnost topeniště, výkon apod.

Pokud ale klademe na první místo teplovzdušné vytápění a třeba i více místností, je lépe zvolit kvalitní krbovou vložku a kvalitní krbovou obestavbu, u níž je zaručeno, že i po mnoha letech intenzivního topení bude bez problému plnit svoji funkci. V tomto případě je vhodné brát i ohled na účinnost krbové vložky a délku hoření na jedno přiložení, protože tyto faktory budou mít při intenzivním topení velký vliv na ekonomiku vytápění.

Pokud bude krbová vložka vytápět více místností, je opět lépe zvolit krbovou vložku vyššího výkonu. Často se stává, že poddimenzovaná krbová vložka napojená na teplovzdušné rozvody nestačí svým výkonem vyhřát všechny požadované místnosti. Ve snaze vytopit je pak majitel přikládá více než je maximální doporučovaná spotřeba dřeva a dochází k přetápění krbové vložky s neblahými dopady na životnost krbové vložky.Ve většině případů je umístění krbové obestavby s krbovou vložkou dáno dispozicí komína a sopouchu – zaústění kouřovodu do komínového tělesa. V případě, že komín zasahuje do místnosti, je často vhodnější umístění krbové vložky vedle komína než před ním a asymetričnost vyřešit upravenou krbovou obestavbou. K vlastnímu tvaru krbové vložky je třeba vědět, že nejlépe hoří krbová vložka se symetrickým topeništěm. Krbová vložka rohová, krbová vložka třístranná a krbová vložka průhledov je náročnější na tah komína, více se zakuřuje sklo a jejich topný výkon je nižší. Topný vzduch se totiž ohřívá tam, kde není sklo a v případě například třístranné krbové vložky zbývá k ohřevu pouze zadní strana a kobka.

Teplovodní krbová vložka spojuje požadavek na estetičnost a pohled na plápolající ohen s požadavkem na ekonomickou výhodnost.Propojením teplovodní krbové vložky s radiátory získáte levný a účinný zdroj vytápění.

Nejdůležitější činitel při výběru krbové vložky, je komín. Pokud bude krbová vložka napojena kouřovodem na nevhodný komín, je funkce velmi omezena, dochází k zakuřování skla , krbová vložka kouří, dehtuje a její výkon není v souladu s výkonem udávaným výrobcem. Takto nainstalovaná krbová vložka nemůže být se zárukou.Pokud je komín nevyhovující, je často vhodné uvažovat o stavbě jiného komína nebo instalaci kovového třísložkového komínového systému.Teplovzdušný rozvod s krbovou mřížkou pouze do místnosti s krbem nebo přes zeď do vedlejší místnosti, nepotřebuje krbový ventilátor. Krbový ventilátor lze ale i tomto případě samozřejmě použít. Pokud je však pro teplovzdušné rozvody realizované vodorovně do vzdálenosti delší než 1,5 až 2 metry použité např. čtyhranné potrubí , je krbový ventilátor ve většině případů nutností.

Možné je použít tlačný ventilátor nebo odsávací krbový ventilátor. Vhodnost použití toho či onoho typu ventilátoru je třeba posoudit individuálně v závislosti na parametrech stavby. Krbový ventilátor je při provozu samozřejmě slyšet, proto doporučujeme mikroprocesorový regulátor otáček, která umožňuje snížit otáčky i hlučnost ventilátoru na přijatelnou mez. Rozhodujícím kritériem pro stavbu krbu je ekonomika a stavební podmínkyOheň provázel člověka po celou dobu jeho existence na Zemi. Chránil jej před chladem, před divokou zvěří, člověk se naučil připravovat na ohni rozličné pokrmy. Od počátku se kolem ohně všichni scházeli a vytvářeli úzké společenství. I z tohoto důvodu je výjimečný a člověk se bez něj prostě neobejde. Dnešní krbová kamna proto nejsou žádný moderní výmysl, ale přirozené a logické pokračování tradice. Krb v posledních letech přestává být takzvaným nadstandardem nebo luxusem. Proniká stále více do našich domácností jako druhý alternativní zdroj tepla nebo alespoň jako vhodný doplněk hal(např. krby bez komínu ) a obývacích pokojů, kde vytváří tu pravou atmosféru domova. Při výrobě krbové obestavby je velice důležitá volba kamene. Jednotlivé druhy se od sebe liší nejen vzhledem a fyzikálními vlastnostmi, ale i použitím. Nejčastěji se používají různé druhy pískovce, vápence, mramoru a žuly (travertin). Výběr kamene by se měl v první řadě podřídit celkovému řešení interiéru, jehož součástí krb bude.Materiály, jako jsou žula a mramor, jsou cenově náročnější, ale jejich barevná škála je širší a často se využívají i jako doplňky k pískovcovým komponentům.

Dalším důležitým rozhodnutím při stavbě krbu je, zda bude s otevřeným ohništěm, nebo s krbovou vložkou. V současné době ve prospěch otevřeného ohniště už tolik nemluví ani přímý kontakt s ohněm.

Některé krbové vložky jsou řešeny tak, že jej také umožňují, a to včetně prozaického opékání buřtů.Rozhodujícím kritériem je ovšem ekonomika a stavební podmínky. Tady je nutné vzít v úvahu především pragmatickou stránku. Srovnání účinnosti, spotřeby vzduchu a s tím související spotřeby dřeva, nároky na tah komínového průduchu i na přívod vzduchu z exteriéru jednoznačně hovoří ve prospěch krbové vložky. Zatímco účinnost otevřeného ohniště je 5 až 15 procent, u krbové vložky je to 60 až 80 procent. Rovněž spotřeba vzduchu pro otevřený krb je extrémní. Mnohdy v závislosti na velikosti a typu krbu se musí u tohoto provedení řešit i přívod vzduchu do exteriéru. U krbové vložky je přívod vzduchu pro hoření přesně regulovatelný a jeho spotřeba je desetkrát nižší. Způsob provedení, a tím i hoření, se samozřejmě promítá do spotřeby dřeva, která je u krbové vložky výrazně nižší. Krbová vložka může být navíc řešena jako horkovzdušné vytápění celého domu, třeba v kombinaci s jiným typem vytápění.Projektová dokumentace krbu bere v úvahu všechny aspekty stavby a samozřejmě požadavky zákazníka. Jejím výsledkem je i přesná cenová kalkulace. Krbové obestavby je možné zakoupit jako krbovou stavebnici na míru, kterou si v podstatě jen sami sestavíte. O tom, zda bude stavba v našich silách, však musí rozhodnout každý sám.