Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží od společnosti MBTerm-krby s.r.o., Konská 153, Třinec 739 61, IČ: 27840981, email: expedice@mbterm.info, +420 774 360 045. Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřujete jako kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a berete na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Objednávat je možno jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku , telefonu, e-mailu či písemně na naši adresu:


MBTerm – krby s.r.o.
Konská 153
Třinec 739 61
IČ: 27840981

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou čí telefonickou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny. V objednávce je nutno uvést: označení kupujícího, adresu doručení zboží, tel. a e-mailové kontakty, označení zboží podle katalogového čísla a názvu, barvu zboží, velikost a počet kusů.Ceny uvedené v platném katalogu prodávajícího jsou cenami bez slev. V případě, že bude dohodnuta sleva, bude tato odečtena až při potvrzení objednávky. Slevy se nesčítají. Objednávka bude přijata do 24 hodin. Potvrzení objednávky bude zasláno prodávajícímu e-mailem. V potvrzení bude uveden přesný rozpis (specifikace) objednaného zboží včetně případných slev. U některých objednávek (větší množství zboží apod.) bude prodávající ještě kontaktován telefonicky. Doručením potvrzení objednávky nebo zasláním faktury kupujícímu dojde k uzavření kupní smlouvy.

Objednávku lze zrušit do 24 hodin od jejího potvrzení prodavahícím,a to e-mailem nebo telefonicky. Ve zrušení objednávky je nutno uvést označení kupujícího a označení objednaného zboží.

3. Termín dodání zboží

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží realizovány v co nejkratším termínu, přičemž termín dodání bude upřesněn v potvrzení objednávky. “Dostupnost: Skladem”uvedená u výrobku znamená, že je zboží skladem na prodejně nebo u výrobce. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, ne termín doručení (např. dopravní služba doručuje do 24 hodin, Česká pošta dle vlastních směrnic). Doklad o zaplacení zboží a daňový doklad budou doručeny s objednávkou. Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před odesláním zboží e-mailem, popř. telefonicky.

4. Dopravné a balné zboží

Náklady na balné jsou kupujícímu sděleny u každého zboží, v průběhu dokončení objednávky, před odesláním zboží, a to e-mailem, popř. telefonicky.

 • balné účtujeme vždy jen jednou, a to i v případě balení více balíků/palet!

 • Doprava v rámci ČR 

  Typ/hmotnost Cena v Kč
  Balné do 50kg 130,-
  Balné speciální do 50kg 400,-
  Balné speciální nad 50kg 800,-
  Dobírka 50,-

  Cena vč. 21% DPH a včetně palivových příplatků a mýta! Pokud je v informačním panelu u zboží uvedeno “Doprava: Zdarma” balné ani doprava se neplatí! (Platí pouze pro maloobchod)


   5. Způsob úhrady

 • hotově nebo kartou na prodejně
 • online platební kartou
 • bankovním převodem 
 • rychlým bankovním převodem
 • Google Pay
 • Apple Pay
 • dobírkou

 • 6. Odstoupení od kupní smlouvy

  Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

  Kupující (fyzická osoba – nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo písemně odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a neporušeném obalu, na vlastní náklady. Zboží je nutné zaslat zpět na adresu sídla prodávajícího, zaslání do odběrného místa poskytovatele přepravních služeb není možné a prodávající není povinen tímto způsobem vrácené zboží v těchto odběrných místech vyzvedávat. V případě zakázkové výroby (uvedeno u zboží) odstoupit od kupní smlouvy nelze.

  O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat předem prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 14 dnů zpět všechny peněžní prostředky stejným způsobem jakým byly přijaty, popřípadě po vzájemné dohodě předem dohodnutým způsobem (převodem na účet).

  7. Jiná ustanovení

  V případech, kdy:

 • se zboží již nevyrábí nebo nedodává
 • se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
 • zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
 • bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

  8. Ceny zboží

  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

  9. Nepřevzaté zboží

  V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky.
  V případě, že kupující objednané zboží nepřevezme, musí uhradit odesílateli náklady na zabalení, odeslání a vrácení zásilky. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož nevyzvednutím zboží kupující porušuje kupní smlouvu dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník(nový).

  10. Řešení sporů

  Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

  11. Reklamace

  Na veškeré zboží (mimo zboží s prodlouženou zárukou) se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího telefonicky nebo na e-mailem.Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a uvede číslo daňového dokladu za zboží. Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a dodání všech požadovaných podkladů nutných pro její vyřízení, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

  12. EET

  Elektronická evidence tržeb je zde prováděná v BĚŽNÉM REŽIMU

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zroveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  13. Závěrečná ustanovení

  Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání objednávky kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

  Na základě novely zákona o ochranně spotřebitele evidované pod číslem 378/2015 Sb. Informujeme, že spotřebitelské spory, které se nepodaří vyřešit mezi kupujícím a prodejcem ke spokojenosti kupujícího, mohou být na základě žádosti kupujícího posouzeny mimosoudně Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz) jakožto zákonem určeným subjektem. Podnět k České obchodní inspekci podává kupující. Česká obchodní inspekce na základě dodaných podkladů předloží nezávislý a nezávazný odborný posudek. Další možnou platformou pro podání podnětu je webová aplikace ODR, kterou naleznete na tomto odkazu.

  Platnost obchodních podmínek od 28.02.2017